Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDENGebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, aankoop en overeenkomst welke wordt aangeboden/aangegaan op www.sauna-athome.nl

1. PrijzenDe vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Nadat u de artikelen hebt afgerekend, krijgt u op uw scherm een bevestiging van de bestelling. U ontvangt ook nog een bevestiging per e-mail. Bewaar dit zorgvuldig, zodat uw bestelling bij eventuele vragen gemakkelijk getraceerd kan worden.2. Betaling
SaunaLife levert de bestelling na ontvangst van betaling. Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betalingen geschiede door het gebruik van IDEAL of door middel van een factuur, deze dient betaald te worden binnen zeven werkdagen. Levering vind plaats na ontvangst van betaling

3. Verzending & LeveringDe verzendkosten voor orders in Nederland is €6,95. Bij bestellingen boven de €50,-  wordt de bestelling gratis bij uw thuis bezorgd. Wij hanteren de tarieven van DHL. 
Voor orders naar Duitsland en Belgie is het tarief voor verzending €7,50. Bij bestellingen boven de €50,-  wordt de bestelling gratis bij uw thuis bezorgd.
SaunaLife streeft er naar een bestelling binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de 30 dagen leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door
SaunaLife verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit schriftelijk (per e-mail of post) en gemotiveerd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt. Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer en het afleveradres. SaunaLife zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SaunaLife de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.4. Retourzendigen4.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan
SaunaLife te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en indien aanwezig, de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. SaunaLife zal na ontvangst van de retourzending, binnen dertig (30) werkdagen het factuurbedrag (exclusief de verzendkosten) restitueren indien aan genoemde voorwaarden is voldaan.4.2 Indien u artikelen ontvangt die beschadigd zijn of bij breuk/lekkage, dient u dit te kunnen aantonen. Maakt u dan bijv. een digitale foto, van het artikel en evt. bij lekkage de rest van de inhoud in de doos. Deze informatie mailen naar bomhof@sauna-athome.nl. Wij nemen u klacht dan in behandeling en lossen dit naar alle redelijkheid op.

5. AansprakelijkheidBij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, prijzen, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
SaunaLife is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen. SaunaLife is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet kunnen leveren van bestelde artikelen.

6. Privacy
SaunaLife behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden. Persoonsgegevens worden opgenomen in een verzendlijst, die is samengesteld om in de toekomst een nieuw aanbod te doen. Deze verzendlijst wordt alleen gebruikt door SaunaLife Indien geen prijs gesteld wordt op een dergelijk aanbod dan is het te allen tijde mogelijk dit schriftelijk (per e-mail of post) aan te geven. De gegevens worden dan onmiddellijk van de verzendlijst verwijderd.7. Wijziging van de Algemene VoorwaardenDe Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door
SaunaLife te allen tijde worden gewijzigd.Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
 | Meer

Alle bedragen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop webwinkel